PEPE ÁBALOS     Director Visual Artist    
URANES FILMS           Production Commercial Film      
                                                    ︎︎︎
34 MOSTRA DE VALENCIA: CINEMA DEL MEDITERRANI - TEASER  
Teaser realizado a partir de carteles de las películas que se proyectarán en La Mostra de Valencia. Cinema del Mediterrani 2019.

............................

Teaser made from posters of the films that will be screened at La Mostra de Valencia: Cinema del Mediterrani 2019.

                  PEPE ÁBALOS GALCERÁ  pepe@uranesfilms.tv                       URANES FILMS  uranesfilms@gmail.com